Eelis_Rytkönen_nettiuutinen2

On World Green Building Week ja hyvä aika pysähtyä miettimään miten olemme kehittäneet rakennetun ympäristön ratkaisuja kohti hiilineutraaliutta. Tahtotila hiilineutraaliudelle ja kiertotalouden ideaalin saavuttamiselle on kovempi kuin koskaan. Edelleen on kuitenkin hankalaa hahmottaa mitä konkreettisia tekoja rakennusprojekteissa on tehty päästäksemme kunnianhimoisiin kansainvälisiin, valtiollisiin, kaupunkien, yritysten ja yksittäisten rakennusprojektien tavoitteisiin.

Minulta on kysytty useampaan otteeseen erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa mikä on Suomen ympäristöystävällisin rakennus, enkä osaa edelleenkään vastata. Uskoakseni yksi syy tälle on, että markkinoilla olevien laskelmien periaatteet ja standardit rakentamisen alalla ovat moninaiset. Riippuen valitusta metodista lasketut hiilijalanjälkien lopputulokset vaihtelevat radikaalisti. Yksinkertaistetusti voidaan siis ajatella, että yhdellä metodilla laskettu rakennus puhuu hiilijalankieleltään ranskaa, toinen mandariinikiinaa ja kolmas suomea vaikka ne sijaitsisivat maantieteellisesti lähellä toisiaan.

Koska hanketta toiseen vertaamalla on vaikea päästä konkreettisiin tekoihin kiinni, on yksi tapa kestävän kehityksen hahmottamiseen laittaa oman hankkeen standardien mukainen lähtökohta tarkasteltavaksi verrattuna suunnittelun loppuvaiheen tulokseen. Kiinteistökehitystiimimme on tarkastellut Ruoholahteen suunnitellun We Land -projektimme kehitystä tällä tavoin ja pyrkinyt  löytämään konkreettisia esimerkkejä, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä, parantavat käyttäjäkokemusta, edistävät sosiaalista osallistamista sekä kehittävät taloudellista ja teknistä toteutettavuutta.

We Land tulee olemaan pinta-alaltaan noin 37.000 bruttoneliömetrin laajuinen rakennus, joka tarjoaa palveluita työntekoon ja tapahtumiin. Katutason ja kattokerroksen laadukkaat kahvilat ja ravintolat palvelevat päivittäin talon palveluita hyödyntävien lisäksi kaupunkilaisia ja turisteja. We Land tulisi olemaan tiettävästi ensimmäisiä BREEAM-sertifioinnin 2018  version korkeimman tason Outstanding-sertifioitavia rakennuksia Euroopassa. BREEAMin kautta hanketta tarkastellaan yhdeksän kestävän kehityksen näkökulmasta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Hiilijalanjälki on siis vain yksi vaikkakin olennainen osa BREEAMin kokonaisvaltaista tarkastelua.

Oheen olen linjannut ja avannut mielestäni kolme olennaisinta nostoa konkreettisista toimista hiilijalanjäljen pienentämiseksi:

WeLand_sustainabilitygoals

30 % pienempi hiilijalanjälki

Optiplan on laskenut We Landin hiilijalanjäljen Bionovan One Click LCA -menetelmällä, kuten kaikki muutkin NCC Property Developmentin  hankkeiden hiilijalanjäljet vuodesta 2012 alkaen.

Suunnittelun aikana kahden vuoden yli We Landin kehitystiimi onnistui vähentämään hiilijalanjälkitavoitetta noin 30 % hyvästä standardilähtökohdasta 1400 CO2e kg / kem2 alle 1000 CO2e kg/kem2, mikä on mielestäni vaikuttavaa. Muutamia konkreettisia toimia, joilla tämä saavutettaisiin ovat kierrätetystä kuparista tehtävä fasadi, katolle asennettavat aurinkopaneelit, hankinnassa huomioitu kierrätysaste, työmaan 95 % kierrätysastetavoite, tilojen käyttöasteiden kasvattaminen kannustamalla käyttäjiä jakamaan tiloja, asennuslattian mahdollistama muuntojoustavuus sekä tuoreimman vuonna 2018 asetetun standardin mukainen A-energialuokka.

Luonnon monimuotoisuutta on tuettu

Suunnittelussa on huomioitu ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit, henkilöhygienia on huomioitu materiaalivalinnoissa, luonnonvalo on mahdollistettu kaikille työpisteille ja luonnon monimuotoisuutta edistetään esimerkiksi katon hyönteishotelleilla, linnunpöntöillä ja ravintolan kattoviljelymahdollisuudella.

Eri sidosryhmiä osallistetaan läpi hankkeen

Alueen keskeisiä toimijoita ja vaikuttajia on haastateltu konseptoinnissa ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa on rakennettu systemaattisesti. Kaupunkilaisia on osallistettu kaupungin tekemän osallistamisen lisäksi suunnittelun varrella Chaos Architectsien kanssa yhteistyössä tarjoamilla työkaluilla, joilla kuka tahansa on voinut vastata kyselyihin ja antaa näkemyksiään suunnitelluista ja toivomistaan palveluista. Suunnitteluryhmää ja vuokralaisia osallistetaan kehittämään käyttäjäkokemusta. Haluamme myös näyttää esimerkkiä ja siksi olemme päättäneet osallistaa vuokralaiset saavuttamaan BREEAM Outstanding-tason käytön aikana.

We Land on kunnianhimoinen hanke ja siinä on onnistuttu hyvällä suunnittelulla kehittämään ratkaisuja ympäristöystävällisempään suuntaan. Se merkitsee kuitenkin vain yhtä saavutettua askelta matkalla kohti hiilineutraaliutta. Meidän pitää tehdä yhdessä kaikkien alan toimijoiden kanssa nopeita ja suuria harppauksia päästäksemme hiilineutraaliustavoitteisiin, joita esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma peräänkuuluttaa. Onneksi olemme ottaneet jo ensimmäiset askeleet tuolla matkalla.

-Eelis Rytkönen, kehityshippi, NCC

Lisätietoa We Landista: https://welandruoholahti.fi/

 

PS: On hienoa, että erilaiset instanssit motivoivat yrityksiä kiertotalouskunnon ja hiilineutraaliuden kehittämiseen kunnianhimoisempaan ja yhtenäisen kielen suuntaan riippumatta toimialasta. Suomessa Sitra on keskeinen toimija, joka järjestää kiinnostavia seminaareja näiden teemojen ympärillä. Osallistuin tällä viikolla Sitran järjestämään kiertotalouskunto-seminaariin, jossa puffattiin erilaisia kiertotalouteen liittyviä työkaluja, kuten circulytics ja ctitool. Kannattaa vilkaista lisää tietoa:

https://www.sitra.fi/tapahtumat/kasvata-yrityksesi-kiertotalouskuntoa/ 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/circulytics-measuring-circularity

https://ctitool.com/