CAM-paasisaankaynti

NCC tekee yhteistyötä CHAOSin kanssa täyttääkseen Ruoholahden asukkaiden, alueella oleskelevien ja työskentelevien toiveet sekä rakentaakseen Helsingin kestävimmän, innovatiivisimman ja yhteisöllisimmän yrityskeskittymän – We Landin. CHAOS tukee projektia keräten suunnittelun tueksi demografiatietoja ja asukkaiden mielipiteitä.

"We Land on kehitetty Ruoholahden asukkaiden, työntekijöiden ja päivittäisten ohikulkijoiden tarpeisiin. Halusimme rakentaa talon, joka palvelee työelämän tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. CHAOSin kanssa tekemämme yhteistyön tarkoituksena on päästä lähemmäs ihmisiä ja avata rakennus ruoholahtelaisille jo ennen kuin rakentaminen alkaa. Tätä tarkoitusta varten keräämme ideoita ja näkemyksiä ilman raskaiden aivoriihien pitämistä. Voimme näin testata omien ideoidemme toimivuutta ja synnyttää uusia ajatuksia luomistyömme tueksi. Jos haluat sanoa mielipiteesi, lataa CHAOS crowd ja kerro meille toiveistasi", sanoo Eelis Rytkönen, NCC:n kehityshippi.

CHAOS crowd on sovellus, jossa kaupunkilaiset voivat antaa näkemyksiään ja vastata maantieteellisesti rajattuihin kyselyihin. Kun ihminen kulkee We Landin tontin ohi, ja hänellä on sovellus puhelimessaan, lyhyt kysely avautuu puhelimeen. Kuka tahansa voi kyselyihin vastaamisen lisäksi antaa ideoita ottamalla kuvan ja merkitsemällä idealleen sijainnin. Keskeisenä ideana on tehdä kaupunkiin vaikuttamisesta ja osallistumisesta näppärää. Lataa sovellus täällä: Google Play tai App Store.

Chaoscrowd2

Projektin digitaalisesta kaupunkilaisten osallistamisesta vastaava CHAOS on helsinkiläinen tekoäly-yhtiö, joka on erikoistunut kaupunkien kehitystä koskeviin ennusteisiin ja kaupunkilaisten mielipiteiden selvittämiseen. CHAOSin joukkoanalytiikan avulla NCC pystyy seuraamaan Ruoholahden käyttäjien tarpeita, hankkimaan tietoa tiettyjen väestöryhmien parissa vallitsevista trendeistä sekä tekemään saamaansa tietoon perustuvia rakentamispäätöksiä.

"NCC:n aloite on esimerkki siitä, kuinka asukkaita voidaan osallistaa ja ottaa mukaan jo varhaisessa kaupunkikehitysvaiheessa. Nykyinen Älykäs kaupunki -konsepti on syntynyt tarpeesta sovittaa yhteen kaupunkisuunnittelun moninaiset näkökohdat teknologian avulla ja dataa hyödyntämällä. Asukkaiden luovuus ja näkemykset ovat sen tärkeimpiä, jolleivät kaikkein tärkein taso", sanoo Paloma Bautista, CHAOSin operatiivinen johtaja.

Jotta saavutettaisiin paras mahdollinen älykkään kaupungin kehitystaso, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on pyrittävä integroimaan kansalaisia osallistavia menettelyitä heidän toiveitaan ja arvojaan kuunnellen. Tämä tarkoittaa reaaliaikaisen tiedon vaivatonta ja dynaamista keräämistä asukkailta sekä tällaisen tiedon hyödyntämistä päätöksissä, joilla on vaikutuksia kaupunkiemme kestävyyteen ja asuttavuuteen. Voimme parantaa asukkaiden elämänlaatua ainoastaan ymmärtämällä heidän tarpeitaan", Paloma jatkaa.

We Land nostaa Ruoholahden Helsingin halutuimpien pääkonttorialueiden joukkoon muuttaen sen eloisaksi ja avoimeksi ympäristöksi, jossa innostava työskentelyn ja asumisen kulttuuri on läsnä ympärivuorokautisesti. We Land on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen mahdollisimman vihreäksi, ja sille on asetettu korkeat vaatimukset asukkaiden osallistamisen, palvelujen monipuolisuuden sekä liikenneyhteyksien toimivuuden suhteen.

We Landin faktat

  • valmistuminen: 2022
  • työpaikkoja: 2500
  • vuokrattava pinta-ala: 21 100 m2
  • kerroskoot: 730-2410 m2
  • ravintola- ja kahvilapalveluita: 1700 m2
  • coworking-paikkoja: 150
  • pyöräpaikkoja, osa ladattavia: 450
  • autopaikkoja, kaikki ladattavia: 180
  • BREEAM-ympäristöluokitus, tavoite: Outstanding

Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit

welandruoholahti.fi

Lisätietoja:

Eelis Rytkönen, kehityshippi, NCC, p. +358 40 550 2477, eelis.rytkonen@ncc.fi
Charlotta Avellan, Sales Director, CHAOS, p. +358 50 361 9667, charlotta.avellan@chaosarchitects.com

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.
www.ncc.fi

CHAOS on innovaatio, joka on voittanut palkinnon kategoriassa ‘Julkinen hallinto ja kansalaisten sitouttaminen’. CHAOS on ainoa Älykäs kaupunki -konseptin asiantuntija, joka yhdistää dataa henkilötieduste-luihin samalla alustalla. Se tuottaa kaupunkien kehitysnäkymiä koskevaa tietoa ja ennusteita, joiden perusteella organisaatiot pystyvät tekemään kestävämpiä päätöksiä ja kasvamaan hallitusti.
www.chaosarchitects.com